Oversigt - Lejernes - Lejerforening Fyn

Gå til indhold

Oversigt

Afgørelser
INDIVIDUELLE VANDMÅLER - BETALING FOR VAND
Højesteret har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejerens forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling, og at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmåler er ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen og at betaling af vand derfor anses som indeholdt i lejen. I vort medlems lejemål var der ikke individuelle vandmålere hvorfor huslejenævnet afgjorde at betaling for vand var indeholdt i lejen og at lejer dermed havde krav på tilbagebetaling af aconto-beløb.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer 15-080 i ejendommen Buchwaldsgade 57, 5000 Odense C
Årlig lejenedsættelse på 20.400,00 kr.
Vore medlemmers lejligheden lå i en ejendom, som den 1. januar 1995 bestod af mere end 6 lejligheder. Udlejer havde ikke  fremlagt dokumentation for hverken gennemførte forbedringsarbejder eller ejendommens driftsudgifter. På grundlag af besigtigelsen af forholdene på stedet fastsatte huslejenævnet skønsmæssigt den omkostningsbestemt husleje med tillæg af forbedringer til 36.000,00 kr. årligt. Dette skøn er foretaget ud fra en skønnet udgift til forbedring af vinduer, køkken og badeværelse, samt ud fra tilgængelige oplysninger om ejendommens driftsudgifter.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer 15-154 i ejendommen Alexandragade 10, 5000 Odense C
Udlejers istandsættelseskrav skønsmæssigt reduceret
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m², og at der var foretaget let slibning af 75 m² gulv á 55,00 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Det var ikke 75 m² gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse skulle trækkes fra. Nævnet anslog derfor, at der var 65 m² trægulv. Huslejenævnet nedsatte skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde afgørelse vedrørende et lejemål i ejendommen Langegade 18 C, 5300 Kerteminde
Formalia ikke overholdt ved fremsendelse af varmeregnskab
Huslejenævnet afgjorde, at udlejer ikke kunne kræve efterbetaling for varmeregnskab 2014, idet udlejer ikke havde fremsendt regnskabet rettidigt. Nævnet lagde til grund, at endelig afregning fra leverandør var dateret 15. februar 2015, og lejer først modtog varmeregnskabet 28. maj 2015, hvilket er mere end 3 måneder efter udlejer har modtaget varmeregnskab 2014. Nævnet afgjorde også, at udlejer ikke kunne kræve, at lejer betalte gebyret til varmemålerkontoret Clorius, idet det ikke fremgik af lejekontrakten, at der er indgået aftale herom.
Kilde: Huslejenævnet Nyborg afgørelse vedrørende lejemål i ejendommen Kongegade 23, Nyborg
Tvist om den lejens størrelse i mindre ejendom
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev også pålagt vedligeholdelsesarbejder.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, st. th. 5300 Kerteminde.
Tvist om lejens størrelse i mindre ejendom
Lejemålet var på 57 kvadratmeter og består af 3 værelser. Lejemålet blev overtaget nyistandsat og skal afleveres nyistandsat ved fraflytningen. Den månedlige leje var aftalt til 4.136 kr., svarende til en årlig leje på 49.632 kr. Ifølge den aftalte trappeleje udgør den månedlige leje pr. 1. Januar 2015 4.389 kr., svarende til en årlig leje på 52.668 kr. Huslejenævnet fandt at den gældende leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og nedsatte den årlige leje til 37.050,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende ejendommen Strandgade 45, 1. th., 5300 Kerteminde.
Landøvej 16 CSærskilt betaling for renovation og ugyldigt varmeregnskab
Tilbage til indhold