Lejernes - Lejerforening Fyn

Gå til indhold
FRAFLYTNINGSTVIST - FRISTEN FOR REKLAMATION IKKE OVERHOLDT
Efter lejelovens § 98, stk. 2, 1. punktum, kan udlejeren ikke gyldigt gøre krav gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen, men der var i denne sag i lejekontrakten aftalt at denne frist var forlænget til 4 uger. Lejeren har afleveret nøglerne til lejemålet den 27. maj, hvilket dermed regnes som fraflytningsdagen. Udlejeren ikke har dokumenteret, at hans krav om reparation af køleskabet er fremsendt til lejer inden udløbet af ovennævnte frist på 4 uger. Huslejenævnet afgjorde, at lejeren ikke kunne pålægges at betale for reparation af køleskabet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-121 i ejendommen Kragsbjergvej 3, 5000 Odense C
30-03-2016
Personlig henvendelse
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
PBS-gebyr kunne ikke opkræves
Højesteret har fastslået at aftale om at tillægge  lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen.
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke er lovhjemmel for særskilt refusion af udlejerens udgifter til PBS-gebyr, blev lejeren frifundet.
(29-06-2016 sag 187/2015)

Følge os på
Tilbage til indhold